Aktywne czytanie

 

W Ośrodku Wsparcia odbyły się zajęcia warsztatowe z aktywnego czytania, nazywane również czytaniem uczestniczącym. Jest to świetna forma wspólnego czytania książek dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się. Przygotowane książki dają ogromny wachlarz możliwości, wzbogacają wiedzę dziecka, poszerzają słownictwo, a przede wszystkim stwarzają okazję do doskonalenia umiejętności posługiwania się min.: symbolami, gestami czy komunikatorem.