Wczesne wspomaganie

W naszym ośrodku organizujemy zajęcia dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Podstawą przyjęcia na zajęcia terapeutyczne jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzą specjaliści przygotowani do pracy z małym dzieckiem.

Serdecznie zapraszamy!