Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW nr 3 w Bydgoszczy

 

 

Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 3, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy, przyjmowani są absolwenci gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną.

Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o Statut i Program nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczestniczenia w procesie edukacji do 24 roku życia.

           Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, wyposażenie ich w takie umiejętności, które pomogą im w zatrudnieniu na otwartym lub chronionym rynku pracy. Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych, które jako ważne i istotne priorytety w edukacyjne, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym na samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

W roku szkolnym 2019/2020 w naszym Ośrodku utworzono 10 klas przysposabiających do pracy. Więcej informacji o zespołach klasowych znajdziesz poniżej :

klasa 1 ap - wychowawca p. Krzysztof Nowaczyk

klasa 1 bp – wychowawca p. Jacek Kochański

klasa 1 cp – wychowawca p. Milena Maslińska

klasa 1 dp – wychowawca p. Monika Torchalska

klasa 2 ap - wychowawca p. Maria Balcerek

klasa 2 bp – wychowawca p. Olga Cielecka

klasa 3 ap - wychowawca p. Barbara Pomianowska

klasa 3 bp - wychowawca p. Marzenna Duczmal

klasa 3 cp - wychowawca p. Agnieszka Przekwasińska

klasa 3 dp - wychowawca p. Grażyna Rosołowska

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:

- funkcjonowanie osobiste i społeczne,

- zajęcia rozwijające komunikowanie się,

- zajęcia kształtujące kreatywność,

- przysposobienie do pracy,

- wychowanie fizyczne,

- etyka

- zajęcia rewalidacyjne.

Czego zatem dorosła młodzież uczy się w naszej szkole?

Funkcjonowanie osobiste i społeczne - uczniowie doskonalą zdobyte już wiadomości i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia. Ponadto przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu, aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym, uczą się dbania o swój wygląd, zdrowie, korzystania z pomocy społecznej różnych instytucji.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się – uczniowie rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem oraz poznają alternatywne metody komunikacji AAC

Zajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej

Przysposobienie do pracy to bardzo duża liczba godzin zajęć lekcyjnych, gdzie     uczniowie w ramach aktywności przez pracę, zdobywają praktyczne umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu w dorosłym życiu. Poznanie różnorodnych czynności zawodowych, posługiwanie się narzędziami potrzebnymi do ich wykonywania dokonuje się w ramach praktycznych zajęć w pracowniach szkolnych.

Dysponujemy następującymi pracowniami:

- wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z elementami bukieciarstwa - podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności artystyczne, jak i umiejętności warsztatowe. W trakcie lekcji poznają odpowiednie czynności, materiały, narzędzia wykorzystywane w prostych pracach ozdobnych i dekoracyjnych. Nabywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu różnorodnych technik   rękodzieła artystycznego i wykorzystują je w praktyce. Tematyka prac związana jest z kalendarzem, świętami okolicznościowymi, porami roku. Uczniowie tworzą dekoracyjne kompozycje płaskie i przestrzenne z materiału przyrodniczego, prace ozdobnicze na szkle, drewnie, papierze.

- prace poligraficzno-introligatorskie i biurowe - uczniowie obsługują różne urządzenia będące na wyposażeniu pracowni: komputer, kserokopiarkę, niszczarkę, bindownicę, laminarkę, nóż rolkowy. Bezpiecznie przygotowują urządzenia do pracy, ustawiają parametry pracy.   Naprawiają stare książki, budują wkład książkowy, przygotowują   arkusze papieru poprzez krojenie ich na nożu rolkowym i gilotynie według zadanych parametrów. Wykonują zadania kurierskie np.: przyjmują zlecenia do wykonania dla konkretnych osób, klas, ustalają terminy wykonania przyjętych zadań.

- ogrodniczazajęcia prowadzone w tej pracowni wpływają na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów związanych z pracą ogrodnika.Uczniowie nabywają umiejętności uprawy warzyw, ziół, kwiatów, krzewów w Ogrodzie Sensorycznym. Ponadto pielęgnują tereny zielone i rabaty kwiatowe. Dokonują nasadzeń, podlewają, odchwaszczają, grabią liście, przycinają gałęzie.

- gospodarstwa domowego- uczniowie w przestronnej, dobrze wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego przygotowują proste posiłki, nakrywają do stołu, dekorują stoły na różne okazje, sprzątają, obsługują sprzęt AGD ( mikser, gofrownica, frytkownica, piekarnik, zmywarka, pralka, żelazko), pieką różne ciasta, korzystają z przepisów kulinarnych, wyszukują przepisy w czasopismach i Internecie.

- stolarska - uczniowie korzystają z różnych elektronarzędzi jak: tokarka, frezarka, szlifierka, wyrzynarka, piła, wiertarka, wkrętarka, szlifierka, wypalarka do drewna. Podczas pracy z elektronarzędziami uczniowie poznają zasady bezpiecznego posługiwania się nimi, zostają zapoznani z instrukcjami obsługi oraz konserwacji narzędzi. Wykonują drobne przedmioty użytkowe – półki, świeczniki, serwetniki, deski do krojenia, podkładki, osłonki do doniczek, drabinki do kwiatów, pojemniki na przybory szkolne, kwietniki, ramki itp. Tworzą przedmioty dekoracyjne – proste płaskorzeźby, wypalane i barwione obrazki na drewnie, postacie aniołów, mikołaja, witraże itp., świadczą drobne usługi na rzecz ośrodka – naprawa drzwi, szafek, zawieszanie w klasach obrazów, map i półek, wykonywanie tablic ogłoszeniowych, wieszaków na odzież, naprawa krzeseł i stołów, renowacja ram i plansz, naprawa narzędzi ogrodniczych.

- szycia ręcznego z elementami tkactwa – uczniowie posługują się przyborami i urządzeniami krawieckimi, tkackimi oraz dziewiarskimi. Zakres prac to szycie ręczne i maszynowe, elementy hafciarstwa,   elementy dziewiarstwa (prace szydełkiem, prace na drutach), elementy tkactwa (prace na ramce tkackiej).

Wychowanie fizyczne -uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy, biorą udział na co dzień w różnorodnych i atrakcyjnych zajęciach ruchowych w sali gimnastycznej, na rozległym terenie przyszkolnym z placami zabaw i boiskiem do koszykówki, w siłowni szkolnej, na basenie, na „Orliku” , w salce korekcyjnej, a także w pracowni integracji sensorycznejDzięki uczestnictwu w ciekawych formach rozwoju ruchowego, zdecydowanie szybciej pokonują kolejne stopnie rozwoju intelektualnego i społecznego!

Etyka – to wprowadzenie ucznia w świat wartości, uwrażliwianie na dobro, kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec świata i drugiego człowieka.

Rewalidacja indywidualnato usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych z zaplanowanymi indywidualnymi celami. Nadrzędnym celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz poszukiwanie tego, co w nim najlepsze.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy to możliwość przedłużenia edukacji po gimnazjum i po szkole podstawowej

- liczba uczniów od 6 do 8 - sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanka na miarę jego indywidualnych możliwości i zainteresowań

- kameralna atmosfera w klasie,

- opracowany wraz z rodzicami Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny

- udział uczniów w różnorodnych terapiach: sztukoterapia, choreoterapia, muzykoterapia, fat burning, hortikuloterapia, terapia ruchem, logopedia

- korzystanie z pakietów edukacyjnych adekwatnych dla potrzeb ucznia Szkoły Przysposabiającej do Pracy: „ O Dorosłości”

Oto główne, często cykliczne przedsięwzięcia, odbywające się w Szkole Przysposabiającej do Pracy :

- imprezy szkolne integrujące nowych uczniów i ich rodziców ze społecznością szkolną w formie Pasowania na ucznia

- opracowywanie dla każdego nowego ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego

- spotkania z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej dla rodziców i przyszłych absolwentów Szkoły Przysposabiającej do pracy

- rozszerzanie współpracy z rodzicami uczniów i absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy : organizujemy i przeprowadzamy warsztaty dla rodziców , spotkanie wigilijne, comiesięczne zajęcia warsztatowe z rodzicami w ramach " Akademii Rodzica" ; - warsztaty kulinarne , „Klub Absolwenta” - spotkania grup absolwentów oraz rodziców absolwentów, zajęcia dla rodziców – :świąteczna kartka komputerowa; - "Zdrowie i dieta”, „Bukiety na różne okazje” ; - gość lekarz z Centrum Onkologii ; - „Film, który warto obejrzeć” ; - Spotkanie Wigilijne połączone z Warsztatem Herbacianym prowadzonym przez przedstawiciela firmy ,,Sowa”

- współpraca z ZSZ nr 1, gdzie świadczone są systematyczne usługi fryzjerskie na rzecz uczniów naszego Ośrodka oraz prowadzone są zajęcia praktyczne ( prace porządkowe, prace pomocnicze przy myciu i układaniu włosów) dla naszych uczniów 1 raz w miesiącu na terenie warsztatów praktycznej nauki zawodu ZSZ nr 1

- wycieczki do wybranych instytucji, zakładów pracy i punktów usługowych: Zakład Aktywności Zawodowej, ZUS, Targi Pracy na WSG ,w ramach kontaktu z Bydgoskim Klasterem Przemysłowym , punkty usługowe- fryzjer, pracownia krawiecka, sklep spożywczy, kwiaciarnia

- współpraca ze Miejskim Oddziałem Towarzystwa Miasta Bydgoszczy –  zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w wycieczkach poznawczych z cyklu „Bydgoszcz Moje Miasto” do bydgoskich muzeów:

- Muzeum Wojsk Lądowych – uczestniczenie w lekcji historii pt: Co żołnierz nosi w plecaku”

- Muzeum Wodociagów

- Patriotyczny Rajd Pieszy Szlakiem Bydgoskich Pomników poświęconych martyrologii bydgoszczan podczas II wojny światowej

- Muzeum Leona Wyczółkowskiego – wystawa Historia Żeglugi w Bydgoszczy

- Biblioteka Pedagogiczna- Prezentacja pt „Historia Ksiązki”

- „Spacer szlakiem najstarszych bydgoskich kościołów oraz bożonarodzeniowych szopek”. Ponadto aktywnie uczestniczyliśmy w comiesięcznych audycjach muzycznych w Filharmonii Pomorskiej.

- ycieczki szkolne do Trójmiasta, Torunia, Warszawy, Puszczykowa i Kórnika

- wykonujemyprace użytkowe i remontowe na rzecz Ośrodka – elementy dekoracyjne na holu szkoły, upominki dla gości, naprawa i modernizacja sprzętu szkolnego, meble ogrodowe do Ogrodu Sensorycznego.

- organizujemy wystawy okolicznościowe na holu szkoły: wystawa jesienna, świąt Bożego Narodzenia, wiosenna, Świąt Wielkanocnych

- przygotowujemy wiele imprez szkolnych: np. „ Jasełka”, „Misterium” 

- organizujemy konkursy tematyczne różnej rangi oraz uczestniczymy w takich poza szkołą

- prowadzimy działania profilaktyczne na temat przeciwdziałania przemocy i agresji , zapraszamy przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, organizujemy warsztaty i pogadanki, uczestniczymy w miejskich przedsięwzięciach profilaktycznych .                                                      

- założyliśmy „Przyszkolny Ogród sensoryczny”, który non stop ubogacamy i unowocześniamy; pozyskaliśmy fundusze, wykonaliśmy ławeczki, chodniki z kamienia, różnorodne prace ogrodnicze

- organizujemy coroczną imprezę na pożegnanie absolwentów i ich rodziców

- od wielu lat jesteśmy najbardziej prężnym Ośrodkiem w Bydgoszczy w dziedzinie organizacji cyklicznych imprez rangi szkolnej, międzyszkolnej i wojewódzkiej. W ich profesjonalne przygotowanie chętnie włączają się nauczyciele oraz rodzice naszych wychowanków.

Sztandarowe imprezy sportowe organizowane przez nauczycieli naszego Ośrodka : -

- Wojewódzki Mityng Pływacki Szkół Specjalnych i Integracyjnych

- Integracyjny Mityng Pływacki w Osielsku

- Miejski Turniej Piłki Nożnej

- Szkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka

Nasi wychowankowie poprzez udział w Olimpiadach Specjalnych mają możliwość uczestniczenia także w wielu dyscyplinach sportowych na poziomie miejskim, wojewódzkim, a także ogólnopolskim.