WAKACJE!

 

Szkoła Podstawowa nr 51 w Bydgoszczy

 

Edukacja w naszej Szkole Podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

Kształcenie zintegrowane (klasy I-III)Kształcenie przedmiotowe (klasy IV-VIII)

 

I etap edukacyjny - Kształcenie Zintegrowane

Pierwszy etap szkoły podstawowej trwający trzy lata obejmuje kształcenie zintegrowane. Oznacza to, że nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu, regulując czas nauki i przerw w zależności od aktywności uczniów.

Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.

 

Nasze klasy I-III

klasa 2b - wychowawca p. Jolanta Wierzbińska

klasa 3a - wychowawca p. Beata Cholewczyńska

klasa 3b - wychowawca p. Małgorzata Lubiszewska

klasa 3c - wychowawca p.Michał Maśliński

klasa 3d - wychowawca p. Małgorzata Szymborska

II etap edukacyjny - Kształcenie Przedmiotowe

Drugi, także trzyletni, etap edukacji szkolnej w klasach IV-VI jest częściowo zintegrowanym nauczaniem blokowym. Obejmuje on kilka przedmiotów-bloków, z których wyróżniają się dwa podstawowe, zbudowane z kilku dyscyplin: humanistyczny, łączący treści z języka polskiego, historii nauki o społeczeństwie, i sztuki czyli plastyki i muzyki oraz przyrodniczy, łączący się z wiedzą z zakresu geografii, chemii, fizyki. Ponadto obejmuje on także tradycyjne przedmioty, jak matematyka, wychowanie fizyczne, technika, religia lub etyka oraz informatykę, język obcy - a w przypadku Naszego Ośrodka jest to język angielski.

 

Nasze klasy IV-VIII

klasa 4a/5a - wychowawca p. Dorota Firmowska

klasa 4b - wychowawca p. Anna Bonisławska

klasa 5b - wychowawca p. Iwona Gzella

klasa 5c wychowawca p. Małgorzata Durzyńska-Klonowska

klasa 6b - wychowawca p. Maria Nowicka

klasa 7b - wychowawca p. Barbara Prokopiak

klasa 7c - wychowawca p. Wioleta Rolka

klasa 7d - wychowawca p. Iwona Pawłowska

klasa 8b - wychowawca p. Anetta Szews

klasa 8c - wychowawca p. Hanna Gront-Grela

 

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się następujących przedmiotów:

  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Historia
  4. Matematyka
  5. Informatyka
  6. Przyroda
  7. Plastyka
  8. Muzyka
  9. Technika

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w znajdującym się w tym samym budynku Gimnazjum, które jest zarazem III Etapem Kształcenia w Naszym Ośrodku.