Sala nr 62

 

 

Salą nr 62 opiekują się nauczyciele dwóch klas mało licznych: B. Cholewczyńska i M. Maśliński. Uczniowie obu klas realizują program edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dzieci poznają litery, uczą się czytać i pisać, rozwijają zainteresowania o najbliższym otoczeniu społeczno-przyrodniczym, rozbudzają swoje zainteresowania artystyczne uczestnicząc w zajęciach plastycznych i muzycznych oraz usprawniają swoją sprawność ruchową uczestnicząc w zajęciach wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, a są nimi m.in. metoda komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla dzieci niemówiących, metoda behawioralna, metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, metoda aktywności Knill’a, metody czytania: symultaniczno-sekwencyjna J. Cieszyńskiej i  prof. B. Rocławskiego, metoda w edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Sala wyposażona jest nie tylko w wiele ciekawych pomocy dydaktycznych jak np. tablet do celów wspierania komunikacji dzieci niemówiących za pomocą programu Mówik, ale również posiada kącik do zabaw dla dzieci podczas przerw lekcyjnych, kącik przyrody, kącik badawczy oraz biblioteczkę.

 

 Komunikacja alternatywna

View the embedded image gallery online at:
http://sosw3.bydgoszcz.pl/sala-nr-62#sigFreeId82a80e33a9

 

 

 Metoda behawioralna

View the embedded image gallery online at:
http://sosw3.bydgoszcz.pl/sala-nr-62#sigFreeId49d08a1a60

 

 

Metoda Cieszyńskiej

View the embedded image gallery online at:
http://sosw3.bydgoszcz.pl/sala-nr-62#sigFreeIdc9f31441da

 

 

Metoda Gruszczyc-Kolczyńskiej

View the embedded image gallery online at:
http://sosw3.bydgoszcz.pl/sala-nr-62#sigFreeId08282cb472

 

 

Metoda Rocławskiego

View the embedded image gallery online at:
http://sosw3.bydgoszcz.pl/sala-nr-62#sigFreeId0b72830683

 

 

Metoda snoezelen

View the embedded image gallery online at:
http://sosw3.bydgoszcz.pl/sala-nr-62#sigFreeId38eda2c2ac