Sala nr 30

 

Gabinet rewalidacji indywidualnej nr 30

Zajęcia prowadzą panie J. Fryckowska i M. Puławska.

 

 

W sali nr 30 prowadzone są zajęcia rewalidacji indywidualnej różnego typu - matematycznej, humanistycznej i ogólnorozwojowej. Uczniowie utrwalają i doskonalą na nich umiejętności w zakresie technik szkolnych- czytania, pisania, korzystania z informacji, liczenia, praktycznych obliczeń kalendarzowych, zegarowych, monetarnych, mierzenia masy, pojemności i długości. Na rewalidacji ogólnorozwojowej są stymulowane i usprawniane procesy poznawcze, (percepcji, myślenia, pamięci, uwagi i integracji tych funkcji), komunikacja werbalna i niewerbalna, oraz sprawność manualna. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co zapewnia optymalne warunki nawiązania pozytywnego kontaktu, wyciszenia emocji, pobudzania motywacji. Dobra atmosfera i indywidualny kontakt sprzyjają usprawnianiu dysfunkcji, rozwojowi umiejętności i zainteresowań ucznia, a w konsekwencji procentują poprawą funkcjonowania w najbliższym środowisku społecznym.