Sala nr 20

Spis podstron:

PRACOWNIA OGRODNICTWA

 

Praca w ogrodzie ma na celu poprawę kondycji fizycznej uczniów oraz sprawności manualnej, motorycznej i psychofizycznej.

 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem dbają o tereny zieleni znajdujące się na terenie Ośrodka.

 

Jednym z zadań Pracowni Ogrodnictwa jest uprawa warzyw, ziół, kwiatów, krzewów. Uczniowie podczas zajęć poznają cały proces uprawy od siewu poprzez zabiegi pielęgnacyjno - uprawowe aż do zbioru.

 

Prace w ogrodzie prowadzone są od wczesnej wiosny do jesieni.

 

 

W pozostałym okresie prowadzone są czynności mające na celu naprawę i konserwację narzędzi i urządzeń używanych do pracy w ogrodzie. Natomiast w okresach przedświątecznych pracownia wykonuje stroiki okolicznościowe. Zajęcia te mają na celu usprawnienie umiejętności manualnych oraz służą rozwojowi percepcji i wyobraźni a także wzbudzają wrażliwość na piękno i poczucie estetyki.. Przy wykonywaniu stroików uczniowie poznają nowe techniki dekoracji na drewnie czy szkle, tzw. decupage. Zajęcia w pracowni są również okazją do prowadzenia rozmów w grupie, co w znacznym stopniu w późniejszym czasie ułatwia nawiązywanie kontaktów oraz ma duży wpływ na poprawę umiejętności. Atutem pracowni ogrodniczej jest wprowadzenie elementów hortikuloterapii.

 


Możliwość realnego uczestnictwa w uprawie i pielęgnacji roślin wspomaga proces rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Opieka nad roślinami daje poczucie panowania nad otoczeniem, zmniejsza napięcie i pozwala zmniejszyć stres, zwiększa poczucie przynależności, sprawstwa, bezpieczeństwa i akceptacji, pozwala uczniom niepełnosprawnym poczuć się wartościowymi członkami społeczeństwa, co jest niezbędnym krokiem w kierunku właściwej rehabilitacji w następujących obszarach:                                                   
1.  Intelektualnym
     - poprzez nabycie nowych umiejętności,
     - usprawnianie umiejętności komunikacyjnych i zwiększanie zakresu słownictwa,
     - wzbudzenie ciekawości i zainteresowań
    - zwiększenie umiejętności obserwacji otoczenia;
     - opieka nad roślinami może też służyć zdobywaniu umiejętności zawodowych  i stać się pomostem do pracy zawodowej dla osób niepełnosprawnych;
2.  Społecznym

     - uczeń ma możliwość wskazania efektów swojej pracy

3.  Emocjonalnym 
     - hortikuloterapia może służyć zwiększeniu samooceny i pewności siebie,
     - daje szansę na okazywanie emocji w sposób społecznie akceptowany,
     - uczy tolerancji na frustrację i odraczania gratyfikacji;
4.  Fizycznym
     - hortikuloterapia pomaga rozwijać i udoskonalać podstawowe zdolności
       motoryczne, pozwala uczniom przebywać na świeżym powietrzu.

 

                                                   Opracowała mgr inż. Olga Cielecka