Sala nr 2

 

W pracowni muzycznej odbywają się zajęcia edukacji muzycznej dla klas nauczania zintegrowanego, muzyka z rytmiką dla gimnazjalistów oraz zajęcia kształcące kreatywność dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. Uczniowie mają możliwość gry na różnych instrumentach perkusyjnych - chimesy, bongosy, marakasy, janczary, bębenki, dzwonki oraz  doskonalą grę na flecie. Ważnym elementem pracy z młodzieżą jest poprawianie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowo-słuchowej poprzez ćwiczenia rytmiczne i układy taneczne.Istotnym elementem zajęć są ćwiczenia głosowe, które poprawiają artykulację i usprawniają aparat mowy. W trakcie zajęć uczniowie przygotowują się też do udziału w rozlicznych konkursach, audycjach słowno-muzcznych dzięki czemu mają możliwość zaprezentowania swych osiągnięć szerszemu gronu słuchaczy. Na wyposażeniu pracowni są nowoczesne instrumenty akompaniujące, sprzęt nagłaśniający oraz pianino.