"Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów"

 

 


 

 

 

 

 

 

Rekrutacja nauczycieli

 

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli - uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu„Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sosw3.bydgoszcz.pl .  

Dokumenty – formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny - Marzenna Duczmal lub sekretariat szkoły.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sosw3.bydgoszcz.pl  po zakończeniu naboru.

Termin składania dokumentów: 7 lipca 2017 r.

 

Formularz zgłoszeniowy_nauczyciele.doc

SP nr 51 Regulamin naboru i uczestnictwa nauczyciele.doc

Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej.docx

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja uczniów

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy.docx 

SP nr 51 Ogłoszenie o naborze uczniów

SP nr 51 Regulamin naboru i uczestnictwa.do

Protokol_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej_UCZEN.docx

SP_nr_51_Ogloszenie_o_naborze_uczniow_2.docx

SP_nr_51_Regulamin_naboru_i_uczestnictwa_2.doc

Protokol_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej_2_UCZEN.docx

Wykaz_uczniow_bioracych_udzial_w_projekcie.xlsx

 

 

 

 

 

Jesteśmy jedną z 21 szkół podstawowych w Bydgoszczy, które w roku szkolnym 2017/18 realizują projekt: “Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”. Projekt realizuje Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej.

Realizować będziemy następujące formy zajęć:

Więcej informacji w załącznikach oraz u koordynatora projektu, pani Marzenny Duczmal (sala nr 14). Formularze zgłoszeniowe można otrzymać u koordynatora projektu i wychowawców.

 

SP nr 51 harmonogram 10.2017

SP nr 51 harmonogram 11.2017.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_12.2017.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_2-01.2018.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_02.2018.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_03.2018.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_05.2018.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_06.2018.xlsx

 

Szkolenie dla nauczycieli

W dniach 20 - 22.10.2017 odbyły się w naszym ośrodku szkolenia nauczycieli realizowane  w ramach projektu "Po co? Dlaczego? Jak? - ksztaltowanie kompetencji poznawczych uczniów". 20-21 października zdobyliśmy wiedzę i umiejętności w zakresie PECS - poziom 1, a 22 października - 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych. Szkolenia prowadziła dla nas Pani Magdalena Kaźmierczak - Dyrektor Kliniczny Peramid Educational Consultants of Poland.

View the embedded image gallery online at:
http://sosw3.bydgoszcz.pl/po-co-dlaczego-jak-ksztaltowanie-kompetencji-poznawczych-uczniow?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId0343bf0ae0

 

Po co Dlaczego Jak.docx

 

Koordynatorka projektu - Marzenna Duczmal