"Wprowadzamy dziś stan epidemii. Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy" - premier Mateusz Morawiecki. Prosimy o śledzenie informacji o dalszych decyzjach epidemiologicznych.

"Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów"

Spis podstron:

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja nauczycieli

 

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli - uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu„Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sosw3.bydgoszcz.pl .  

Dokumenty – formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny - Marzenna Duczmal lub sekretariat szkoły.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sosw3.bydgoszcz.pl  po zakończeniu naboru.

Termin składania dokumentów: 7 lipca 2017 r.

 

Formularz zgłoszeniowy_nauczyciele.doc

SP nr 51 Regulamin naboru i uczestnictwa nauczyciele.doc

Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej.docx

 

Ścieżka powrotu