Nauczanie indywidualne w SOSW nr 3 w Bydgoszczy

 

NAUCZANIEM INDYWIDUALNYM w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy objętych jest ponad siedemdziesięcioro dzieci. Uczniowie nauczani są w:

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE w domu rodzinnym przeznaczone jest dla dzieci, które z powodu wielorakich, sprzężonych niepełnosprawności nie mogą uczęszczać na zajęcia szkolne. Wykwalifikowani nauczyciele – specjaliści prowadzą zajęcia na wszystkich szczeblach edukacyjnych: 

 

 

Oprócz interesujących, dostosowanych do możliwości dziecka zajęć domowych realizowanych w oparciu o indywidualny program nauczania, proponujemy uczniom atrakcyjną ofertę zajęć pozaszkolnych:

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE realizowane w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2

Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach w Ośrodku Wsparcia może realizować obowiązek szkolny w formie lekcji nauczania indywidualnego prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli naszej placówki czyli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy.

 

     

Indywidualne zajęcia, przygotowane w oparciu o opracowane programy edukacyjne, prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod pedagogiki specjalnej. Nauczyciele realizują również swoje programy autorskie, innowacje pedagogiczne, ciekawe projekty edukacyjne. Najważniejsze jednak jest to, że nauka w pełni jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia! W czasie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem w ciepłej, życzliwej atmosferze rodzi się wzajemne zaufanie, bliska więź, która sprzyja procesowi nauczania.

Na terenie Ośrodka Wsparcia przez nauczycieli nauczania indywidualnego prowadzone są zajęcia wg Programu Rozwoju Komunikacji Makaton (system gestów i symboli językowych). Odbywają się również systematycznie integracyjne zajęcia grupowe związane tematycznie z porami roku, spotkania integracyjne, uroczystości szkolne, religijne.

Nasi nauczyciele gotowi są również do udzielania informacji o przebiegu nauczania, a także do wspierania rodziców w różnych sytuacjach życiowych.

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE lub w grupach rewalidacyjno-wychowawczych w DPS Słoneczko

Uczniowie przebywający na stałe w DPS Słoneczko są nauczani przez nauczycieli naszego Ośrodka w miejscu swojego zamieszkania. Uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub prowadzonych w grupach rewalidacyjno-wychowawczych.

Zajęcia w 2-3-osobowych grupach trwają codziennie cztery godziny zegarowe i obejmują takie punkty jak Poranny krąg, Program aktywności M. Ch. Knillów, masaż Shantali, zajęcia dydaktyczne. Uczniowie ćwiczą komunikację alternatywną, relaksują się podczas muzykoterapii oraz doskonalą umiejętność jedzenia podczas drugiego śniadania i obiadu. Wspólnie świętujemy urodziny każdego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W naszym gronie gwarantujemy zawsze dobrą zabawę.

 

 

Współpracujemy z założonym w 2009 roku przez grupę zapaleńców, w tym nauczycieli nauczania indywidualnego z SOSW nr 3, Ruchem na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE.

Misją, czyli naszym najważniejszym wyzwaniem, jest stwarzanie przestrzeni do wspólnego godnego współdziałania osób niepełnosprawnych i sprawnych! Codziennie podejmujemy zadania zmierzające do zmiany negatywnych postaw, uprzedzeń i stereotypów społecznych wobec niepełnosprawności oraz popularyzujemy wzory godnego życia osób niepełnosprawnych.

W ramach współpracy z SOSW nr 3 organizujemy:

www.ruchwyzwanie.org