Innowacje pedagogiczne

Opis innowacji pedagogicznej

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy

Kuchenne rewelacje

Autorki:Katarzyna Trzebiatowska, Marzena Bukowska, Ewa Czarnotta, Małgorzata Szymborska

 

Innowacja pedagogiczna „Kuchenne rewelacje” kierowana jest do uczniów klas przysposabiających. Opracowując go wychodzimy naprzeciw realizacji oczekiwań uczniów
i ich rodziców. Dostosowałyśmy projekt do możliwości psychofizycznych, uzdolnień
i zainteresowań młodzieży, posiadanej bazy lokalowej oraz przydatności w dalszym życiu.

Nasza propozycja jest wynikiem przemyśleń i wieloletniej pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Zajęcia kulinarne są bardzo lubiane przez naszych uczniów, którzy aktywnie i z zaangażowaniem pracują, podpatrują, naśladują i zadają pytania. Poprzez wspólne spotkania integrują się, uczą umiejętności pracy w grupie i osiągają sukcesy kulinarne.

W wesołej, swobodnej atmosferze, realizowane będą zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania, przygotowywania posiłków, nakrywania do stołu. Uczniowie poznają tradycje kulinarne z różnych zakątków naszego kraju i podzielą się tradycjami ze swoich domów rodzinnych.

Konsumpcja przygotowanych przez uczestników potraw będzie doskonałą okazją
do spożywania ich w dobrej atmosferze: odpowiedniego ich podania, nakrywania do stołu
i kulturalnego spożycia przygotowanych posiłków, poznawania zasad dobrych obyczajów, utrwalanie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole. Najwspanialszym zwieńczeniem zajęć, jest radość i satysfakcja ze wspólnie przyrządzonych  potraw, poczęstunku- efektu własnej pracy.

Nie ulega wątpliwości, że zajęcia kulinarne mają ogromne znaczenie w życiu i rozwoju naszych uczniów. Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli pełniej egzystować w społeczeństwie oraz wykorzystywać swoje doświadczenia i umiejętności w domu rodzinnym, na Warsztatach Terapii Zajęciowych, jak również jako formy spędzania czasu wolnego. Ze względu na wielorakie doznania zmysłowe zajęcia w kuchni są sposobnością do poznawania otoczenia
i integracji zmysłów w naturalnych, nie wymuszonych sytuacjach.

  

III.CELE INNOWACJI:

- planowanie i organizacja przygotowywania posiłków,

- poznawanie historii potraw,

- zwiększenie świadomości na temat prawidłowych nawyków żywieniowych,

- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez odczytywanie informacji  
zawartych w przepisach kulinarnych,

- umiejętność korzystania z urządzeń i narzędzi kuchennych,

- nauka kulturalnego zachowania się przy stole,

- dbanie o ład i porządek w miejscu pracy,

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

 1. PROGRAMOWE INNOWACJI

Październik- ,, Śliwkowe czary mary…”

- czytanie ze zrozumieniem przepisu na ciasto śliwkowe,

- utrwalenie jednostek miar (gram, dekagram, kilo, litr) odmierzanie składników,

- polisensoryczne poznanie składników,

- utrwalenie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem elektrycznym ( mikser,
   piekarnik),

- wyrabianie nawyku mycia owoców przed jedzeniem,

- poznanie wartości odżywczych owoców sezonowych,

- dbanie o porządek na miejscu pracy i po zakończonej pracy.

Listopad- ,, Ach te Marcinki :-) ‘’

- czytanie ze zrozumieniem przepisu na rogale

- zapoznanie z tradycją pieczenia rogali marcińskich

- wdrażanie do wykonywania kolejnych czynności według podanego przepisu,

- nabywanie umiejętności pracy zespołowej

Grudzień- ,, Bożonarodzeniowe wypieki”

- podtrzymywanie tradycji wypiekania pierników ,

- czytanie ze zrozumieniem przepisu na pierniki

- polisensoryczne poznanie składników i przypraw wykorzystywanych do pieczenia pierników,

- nabywanie umiejętności wykrawania i dekorowania pierników

- przygotowanie odświętnego nakrycia stołu.

Styczeń- ,, Karnawałowe szaleństwo”

- rozpoznawanie owoców przez zmysły – zagadki kulinarne,

- poznanie walorów zdrowotnych owoców i ich miejsca w ,, piramidzie żywienia”

- nauka prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się nożem podczas krojenia owoców na
sałatkę ,

- przypomnienie zasad kulturalnego spożywania posiłków

Luty- ,, Walentynkowa przekąska’’

Marzec- ,, Baba wielkanocna”

- czytanie ze zrozumieniem przepisu na babkę wielkanocną

- utrwalenie jednostek miar (gram, dekagram, kilo, litr) odmierzanie składników,

- polisensoryczne poznanie składników,

- utrwalenie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem elektrycznym ( mikser, piekarnik),

- dbanie o porządek na miejscu pracy i po zakończonej pracy,

- podtrzymywanie tradycji wielkanocnych wypieków.

Jajko-symbol życia – jajka faszerowane

- czytanie ze zrozumieniem przepisu na jajka faszerowane

- utrwalenie jednostek miar (gram, dekagram, kilo, litr) odmierzanie składników,

- polisensoryczne poznanie składników,

- utrwalenie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem elektrycznym ( mikser, blender),

- dbanie o porządek na miejscu pracy i po zakończonej pracy,

- podtrzymywanie tradycji wielkanocnych potraw.

Kwiecień- ,, Wiosenna sałatka jarzynowa”

- polisensoryczne poznanie warzyw,

- nabywanie umiejętności krojenia warzyw w kostkę o określonej wielkości,

- poznanie wartości odżywczych warzyw i ich miejsce w ,, piramidzie żywienia”,

Maj - ,, Koktajlowo – zdrowo”

- dokonanie wyboru przepisu na koktajl owocowo/ warzywny- indywidualnie każdy uczeń

- samodzielne przygotowanie potrzebnych składników,

- obieranie owoców/ warzyw ze skórki

- poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców

Czerwiec- ,, Truskawkowe co nieco…’’

- gotowanie makaronu według przepisu

- zachowanie zasad bezpiecznego korzystania z kuchenki gazowej,

- poznanie wartości odżywczych twarogu i truskawek i makaronu,

 1. 1.Kontakt z innymi instytucjami:

Uczeń:

- potrafi świadomie dbać o swoje zdrowie,

- rozumie potrzebę zdrowego odżywiania,

- potrafi czytać ze zrozumieniem przepisy,

- bezpiecznie korzysta ze sprzętu elektrycznego,

- potrafi nakryć do stołu i kulturalnie zachować się przy stole,

- zna tradycje związane z przygotowaniem potraw świątecznych.

                   VII. EWALUACJA

                 Efekty pracy będą analizowane na podstawie:

                   - obserwacji uczniów według opracowanego Arkusza Obserwacji,

                   - test sprawdzający poziom opanowania umiejętności i wiedzy z zajęć kulinarnych.

UWAGI:

 • W trakcie realizacji innowacji pedagogicznej - „Kuchenne rewelacje” dopuszcza się nanoszenie drobnych poprawek, pewnych modyfikacji i uzupełnień, gdyż nie sposób przewidzieć wszystkiego przed rozpoczęciem innowacji.
 • Ważne jest by w czasie zajęć panowała radosna atmosfera, dlatego przed przystąpieniem do pracy poświęcimy chwilę na ćwiczenia relaksacyjne i posłuchanie miłej muzyki.

 

 

 

 

Opis innowacji pedagogicznej

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy

BLIŻEJ NATURY

Autorzy:Ewa Czarnotta,Marlena Lewandowska,Milena Maślińska,Hanna Przastek

   Źródłem działań zrealizowanych w innowacji pedagogicznej „Bliżej natury” jest niepokojące zjawisko „zespołu deficytu natury” opisane w książce Richarda Louv’a pod tytułem „Ostatnie dziecko lasu”. Richard Louv definiuje skutki ograniczenia kontaktu z naturą czyli:

- wzrost otyłości i innych chorób związanych z pracą serca, ciśnieniem, czy gospodarką hormonalną u coraz mniejszych dzieci;

- wzrost ilości leków antydepresyjnych przypisywanych dzieciom;

- ograniczenie możliwości percepcyjnych;

- problemy z utrzymaniem „uwagi skupionej”, co przejawia się impulsywnością, irytacją i osłabieniem koncentracji;

- zmniejszenie się u dzieci poczucia kreatywności i poczucia własnej zaradności;

- wzrastający lęk przed światem przyrody, który staje się czymś zupełnie obcym i nieznanym;

- utrata umiejętności radzenia sobie w przyrodzie.

Autentycznego i bliskiego kontaktu z przyrodą potrzebuje każdy człowiek!

Louv apeluje zatem, aby starać się o połączenie zerwanej więzi miedzy ludźmi, a przyrodą, bowiem od tego zależy nasze zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe.

Bezpośrednie doświadczenie przyrody, zostało zastąpione we współczesnym świecie przez pośrednie, ograniczone do dwóch zmysłów: wzroku i słuchu, serwowanych przed media elektroniczne. Telewizor, komputer, Internet mogą być bardzo przydatnym narzędziem w pracy dydaktycznej, ale nie mogą one zastąpić żywego kontaktu z przyrodą.

Niektórzy naukowcy sugerują nawet, że przemyślany kontakt dzieci i młodzieży

z przyrodą bywa bardzo skuteczną formą terapii zaburzeń deficytu uwagi.

Śmiało można stwierdzić, że dzieci potrzebują kontaktu z przyrodą w takim samym stopniu, jak właściwego odżywiania, czy odpowiedniej ilości snu.

Zauważyć można wyraźną zmianę w poziomie stresu i hiperaktywności oraz lepszą koordynację ruchową i zdolność koncentracji u dzieci, które bawią się na dworze.

Teoria regeneracji uwagi dotyczy każdego dziecka, niezależnie od wieku, a zwłaszcza dzieci ze zdiagnozowanym ADHD. Tezę o regenerującej sile natury potwierdzają między innymi badania przeprowadzone w Laboratorium ds. Badań Człowieka w Relacji ze Środowiskiem Naturalnym na Amerykańskim Uniwersytecie Badawczym Uniwersytecie Stanu Illinois w Chicago. Odkryto, że zielone przestrzenie zachęcają do zabawy twórczej, poprawiając u dzieci umiejętność pozytywnej interakcji z dorosłymi i łagodzą objawy zaburzeń deficytu uwagi. Dla porównania warto podkreślić, że czynności wykonywane w domu, na przykład oglądanie telewizji, albo przebywanie na terenie pozbawionym zieleni pogarszają objawy tych zaburzeń. Na podstawie tego badania zespół badaczy Uniwersytetu Stanu Illinois przygotował zestaw wskazówek dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i innych osób wspierających dzieci, zwłaszcza cierpiące na ADHD.

ZESTAW WSKAZÓWEK DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI:

- Zachęcaj dzieci do nauki i zabawy w pokoju z widokiem na tereny zielone;

- Zachęcaj dzieci do zabawy w otoczeniu przyrody i domagaj się spędzania przerw lekcyjnych na zielonych boiskach. Ma to szczególne znaczenie dla regeneracji uwagi dziecka;

- Zasadź drzewa i opiekuj się nimi oraz zielenią w swoim domu i ogrodzie;

- Szanuj drzewa, opiekuj się tymi, które rosną w twoim sąsiedztwie.

Szacunek dla drzew oznacza szacunek dla innych istot ludzkich.

Przedstawione powyżej wskazówki zostały uwzględnione w innowacji, która opiera się na założeniu, że więcej czasu spędzonego na łonie natury oraz zabawa i edukacja w otoczeniu przyrody mogą wpłynąć na zaburzenia niedoboru uwagi u dzieci i przyczynić się do poprawy ich kondycji fizycznej i psychicznej.

III.CELE INNOWACJI:

- uwrażliwienie na piękno przyrody;

- wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym;

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wyrabianie umiejętności związanych

z poznawaniem otoczenia przyrodniczego, z hodowlą i uprawą roślin;

- podnoszenie wydolności, wszechstronnej sprawności fizycznej i odporności uczniów;

- doświadczanie rzeczywistości wielozmysłowo: słucham, patrzę, dotykam, wącham, badam, doświadczam;

- poddawanie uczniów działaniu elementom różnych terapii: chromoterapii, fitoterapii, helioterapii, aromaterapii, jonizacji ujemnej;

- zapewnienie uczniom możliwości czynnego uczestnictwa w poznawaniu środowiska;

- kształtowanie cech takich jak: wytrwałość, satysfakcja, cierpliwość poprzez opiekę nad zwierzętami i roślinami;

- wyzwalanie pozytywnych emocji : radości, zadowolenia, ciekawości;

- ćwiczenie i rozwijanie zmysłu wzroku, kształtowanie spostrzegawczości oraz umiejętności obserwowania obiektów i zjawisk przyrody;

- kształtowanie przekonania o konieczności ochrony przyrody.

 

 

 

 Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

Nauczanie przez czytanie

zajęcia dla uczniów nauczanych indywidualnie

z głębszą i głęboką niepełnosprawnością

realizowanej w roku szkolnym 2016/2017 przez nauczycieli nauczania indywidualnego

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy

Innowacja wyrosła z potrzeby popularyzowania głośnego czytania w środowisku osób z głębszymi niepełnosprawnościami. Głośne czytanie pomaga dziecku niepełnosprawnemu w budowaniu mocnej więzi z osobą dorosłą, pobudza jego rozwój emocjonalny,  rozwija język, pamięć  i wyobraźnię. Uczy dziecko myślenia, poprawia koncentrację, wzmacnia poczucie jego własnej wartości, poszerza wiedzę ogólną i przede wszystkim dostarcza wielu pozytywnych emocji oraz radości.

Innowacyjne działania realizowane były od września 2016 do czerwca 2017 roku przez zespół metodyczny 31 nauczycieli nauczania indywidualnego. Innowacja objęła 70 uczniów nauczanych indywidualnie o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Innowacyjne zajęcia odbywały się :

 • na terenie OSW nr 3 w Bydgoszczy
 • na terenie Ośrodka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Bydgoszczy
 • na terenie DPS Słoneczko
 • w domach rodzinnych uczniów.

Zajęcia miały bardzo zróżnicowany charakter. Były indywidualne i grupowe. Prowadzone były specjalnymi metodami pracy z uczniem niepełnosprawnym, dostosowanym do jego potrzeb i indywidualnego poziomu funkcjonowania. W tok zajęć wpisane było głośne czytanie odpowiednio dobranej lektury wynikającej z tematyki i potrzeby ucznia.

W ciągu całego roku szkolnego 2016/2017 nauczyciele realizowali wiele zintegrowanych zadań wynikających z innowacji, które miały spowodować, że założone cele zostaną osiągnięte.

Zorganizowano w sumie:

 • 6 zajęć grupowych z elementami głośnego czytania ciekawych lektur dziecięcych szczególnie bajek i wierszyków
 • 4 zajęcia  grupowe w ramach Rodzinnego nauczania przez czytanie z udziałem mam uczniów.
 • 1 szkolenie WDN dla nauczycieli i chętnych rodziców pt Wpływ czytania na rozwój dziecka.
 • bibliotekę mobilną z książkami szczególnie przydatnymi na zajęciach z uczniem z głębszą i głęboką niepełnosprawnością
 • 2 zajęcia grupowe z udziałem bibliotekarza szkolnego pana Tadeusza
 • 1 zajęcie grupowe w Filii Biblioteki Miejskiej przy ul Grunwaldzkiej
 • pakiety dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością umysłową :
 1. W gospodarstwie
 2. Pomidor
 3. Moi przyjaciele
 4. Zwierzęta świata
 5. Słoń Trąbalski
 6. Kokoszka Smakoszka
 • występ teatrzyku Bajkolandia pt „Kopciuszek”
 • systematyczne czytanie lektur na lekcjach indywidualnych

Osiągnięte  cele:

 1. uczniowie  nauczani indywidualnie z z głębszą i głęboką niepełnosprawnością zapoznali się z ciekawymi pozycjami książkowymi z literatury dziecięcej, uczyli się uważnego słuchania, koncentrowania się na słowie mówionym, poszerzali swoją wiedzę w oparciu o ciekawe wydawnictwa książkowe,
 2. nauczyciele zdobyli szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat roli głośnego czytania w procesie edukacji ucznia z głębszą i głęboką niepełnosprawnością, zebrano wiele ciekawych opracowań na ten temat w postaci konspektów z zajęć grupowych i indywidualnych, ciekawych pomocy i środków wykorzystanych na zajęciach, opracowań szkoleniowych, przekonano się że, głośne czytanie może uzupełniać pracę z uczniem metodami pedagogiki specjalnej
 3. nauczyciele dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą z rodzicami uczniów, zachęcając do czytania głośnego w domach rodzinnych
 4. przygotowano mobilną biblioteczkę z zestawem  lektur szczególnie przydatnych na zajęciach z uczniem z głębszą i głęboką niepełnosprawnością,
 5. przygotowano w nowatorskiej formie opracowania książkowe dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością umysłową, które wraz z załącznikami są dostępne  dla ogółu nauczycieli do wykorzystania na zajęciach,
 6. zorganizowano cykl zajęć grupowych dla uczniów nauczania indywidualnego, umożliwiając im przeżywanie radości i pozytywnych emocji w grupie szkolnej, wspólnie z koleżankami i kolegami
 7. opracowano i udostępniono na stronie www ośrodka cykl kart pracy Spotkania z literaturą , które mogą służyć pomocą nauczycielowi i uczniowi na zajęciach szkolnych.

Lista nauczycieli  z OSW nr 3 w Bydgoszczy realizujących innowację pedagogiczną:

Adamska Marzena, Bulera Violetta, Czechowicz Agnieszka, Dąbrowska Alina, Denisiuk Halina, Deszcz Barbara, Durzyńska-Klonowska Małgorzata, Górska Mirosława, Górska Justyna, Gregorczyk Danuta, Jabłońska Renata, Jagieła Iwona, Jankowska Halina, Jędrzejewski Roland, Kotapka Aleksandra, Krajnik Katarzyna, Kurkiewicz Dorota, Kurland Sylwia, Lewandowska Anna, Lewandowska Iwona, Marczak Monika, Michewicz Maria, Pałgan Katarzyna, Piekarska Alina, Siernicka Kinga, Siuda Anna, Syczuk Paulina, Szyperska Małgorzata, Tomaszewska Agnieszka, Torchalska Monika, Zdunek Agnieszka

"Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.

Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

 

 "Tradycje kulinarne naszych mam"

– warsztaty dla uczniów nauczanych indywidualnie i ich rodzin"

Innowacja pedagogiczna „Tradycje kulinarne naszych mam – warsztaty dla uczniów nauczanych indywidualnie i ich rodzin” realizowana była w roku szkolnym 2016/2017.

W ramach Kółka Kulinarnego „Smaczek” przeprowadzony został cykl warsztatów poświęconych rodzinnym tradycjom. Głównym założeniem innowacji było przybliżenie kultury regionu poprzez przygotowywanie tradycyjnych ciast na podstawie rodzinnych przepisów kulinarnych. Mamy mogły podzielić się przepisami, zaskoczyć uczestników kreatywnością, aktywnie spędzić czas w przyjaznym gronie. Uczniowie poznali i doskonalili umiejętność samodzielnego lub wspieranego wykonywania prac związanych z przygotowaniem wypieków. Poznali różnorodne smaki, zapachy, konsystencję w powiązaniu z wybranymi produktami i przyprawami. Rozpoznawali produkty, przyprawy, owoce po kształcie, smaku, dotyku, zapachu. Poznali i doskonalili umiejętność posługiwania się podstawowymi przyborami kuchennymi (samodzielnie bądź wspierani). Rodzice mieli okazję do spotkania, rozmowy i przyjemnego spędzenia czasu wspomagając dziecko podczas przygotowywania potraw, a także podczas wspólnej degustacji.

Innowacja objęła grupę uczniów nauczanych indywidualnie z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, często sprzężoną z niepełnosprawnością ruchową oraz ich rodziny.

W ramach realizacji innowacji odbyły się następujące zajęcia: „Śliwkowe babeczki”, „Pieczenie świątecznych pierników”, „Faworki  na ostatki”, „Dekorowanie mazurków wielkanocnych” .

Wszystkie spotkania świetnie się udały. Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie i wspaniałe pomysły! Zapraszamy na kolejne spotkania!

Anna Siuda, Małgorzata Szymborska, Anna Lewandowska, Halina Denisiuk

 

„Gimnastyczne minki, czyli zabawy z wierszykami logopedycznymi”

 

    Innowacja pedagogiczna pt. „Gimnastyczne minki, czyli zabawy z wierszykami logopedycznymi” realizowana była w roku szkolnym 2016/2017. Objęci zostali nią uczniowie nauczani indywidualnie w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz w DPS Słoneczko.

    Inspiracją do opracowania i wdrożenia programu było stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć logopedycznych, alternatywnych dla nielubianych przez dzieci tradycyjnych masaży logopedycznych oraz zachęcenie i zmotywowanie nauczycieli pracujących z uczniami nauczanymi indywidualnie do wykonywania masaży logopedycznych wg przedstawionego przez autorki innowacji pomysłu.

     Główny cel innowacji zakładał wspomaganie rozwoju ucznia w zakresie sprawności narządów artykulacyjnych, w oparciu o atrakcyjne wierszyki z instrukcjami do masażyków logopedycznych.

      W ramach realizacji innowacji odbyły się następujące zajęcia zespołowe:

 

27 października 2017 r. - Gimnastyczne minki czyli zabawy z wierszykami logopedycznymi,

cz. 1 -„Jesienna pogoda”,

 

 

19 stycznia 2017r. - Gimnastyczne minki czyli zabawy z wierszykami logopedycznym,

cz. 2 - „Zima”,

 

 

23 marca 2017 r. - Gimnastyczne minki czyli zabawy z wierszykami logopedycznym,

cz. 3 - „Wiosenne smaki”,

 

 

18 maja 2017 r. - Gimnastyczne minki czyli zabawy z wierszykami logopedycznym,

cz. 4 – „Przedmioty do masażu”.

 

  

 

    Dzięki udziałowi w innowacji uczniowie mieli okazję zaakceptować stymulację narządów artykulacyjnych, usprawnić motorykę aparatu artykulacyjnego, polepszyć funkcje pokarmowe oraz doświadczyć przyjemności i satysfakcji osobistej wynikających z integracji z grupą rówieśniczą. Ponadto dzięki realizacji innowacji nastąpiło wzbogacenie rewalidacyjno-wychowawczej pracy nauczyciela z uczniem nauczanym indywidualnie o nowe metody i pomysły.

      Autorkami innowacji były: Alina Dąbrowska, Renata Jabłońska i Katarzyna Krajnik.

 

 

Śpiewanki – pokazywani z Makatonem, czyli zajęcia rozwijające kompetencje językowe.

 

I semestr już za nami! Zajęcia z innowacji pedagogicznej zostały przygotowane specjalnie dla osób z trudnościami komunikacyjnymi. Prowadzone są w dwóch grupach: na terenie SOSW nr 3 i Ośrodka Wsparcia przy DPS Słoneczko. Celem zajęć jest pomoc w przyswajaniu przez uczestników nowych gestów i utrwalanie już poznanych. Połączyłyśmy naukę i zabawę, powtarzamy piosenki, wiersze i ilustrujemy ich treść gestami Makaton… czyli gesty, słowa i zabawa gotowa! Do zobaczenia na zajęciach w II semestrze!

 

Odbyło się ostatnie już w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu „Śpiewanki – pokazywanki czyli zabawy komunikacyjne z Makatonem”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom: uczniom i nauczycielom za zaangażowanie, cały rok solidnej pracy i przemiłą atmosferę. Mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym spotkamy się ponownie i ruszymy ze zdwojoną energią, poznając i używając na co dzień coraz więcej gestów Makaton. Póki co, życzymy Wam udanych wakacji. 
                                                                Monika Marczak, Kasia Pałgan, Basia Prokopiak

Innowacja pedagogiczna pt. "Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnością"

     W roku szkolnym 2015/2016 miała miejsce realizacja innowacji pedagogicznej pt. "Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnością". Od września zapoznawaliśmy się z interesującymi miejscami kulturalnymi i rekreacyjnymi na terenie Bydgoszczy. Zgodnie ze słowami Antoine de Saint-Exuper'ego  pamiętaliśmy, że "...oswoić znaczy stworzyć więzy". Dlatego też promowaliśmy ideę włączania osób niepełnosprawnych do udziału w życiu kulturalnym miasta. Nasi podopieczni mieli więc okazję "oswoić" się z wieloma ciekawymi miejscami w Bydgoszczy, a także stworzyć głębokie więzi przyjaźni między sobą.

     Weryfikowaliśmy odwiedzane przez nas miejsca pod kątem dostępności i przyjazności dla osób niepełnosprawnych. Ekspertami w tej dziedzinie byli przede wszystkim uczniowie nauczani indywidualnie oraz ich Rodzice. Nasz czynny udział w życiu miasta powodował również "oswajanie się" ludzi pełnosprawnych z naszymi wychowankami.

     Wiele radości i miłych smakowych doznań dały nam wizyty w różnorodnych restauracjach (Restauracja Orientalna Rong Vang, Pizzeria "Amigo” oraz "Ambar", kawiarnie "Sowa", McDonalds, lodziarnie, pijalnie czekolady). Bardzo ciekawe okazało się zwiedzanie wielu muzeów (Muzeum Mydła i Historii Brudu, Muzeum Okręgowe, Muzeum Pieniądza, Muzeum Fotografii) oraz galerii handlowych (IKEA, "Zielone Arkady", Auchan, Focus). Wychowankowie poznali również interesującą pracę w Pracowni Krawieckiej, Pracowni Florystycznej, Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym. Wiele estetycznych wrażeń przyniosły nam wizyty w Multikinie, kinie "Helios" i "Cinema City", w Filharmonii Pomorskiej, Teatrze Polskim, Teatrze Lalek "Buratino" oraz w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. Natomiast niesamowitej rozrywki dostarczyły nam: kręgielnia "Łuczniczka", Sala Widowiskowo - Sportowa "Łuczniczka" oraz siłownia w "Drukarni".

     Wszystkie te spotkania kształciły, wzbudzały zainteresowanie otaczającym światem, "oswajały" nas i innych z problemem niepełnosprawności, a przede wszystkim dawały ogromną radość. Pamiętaliśmy bowiem o tym, że "śmiech jest dla życia jak studnia na pustyni" (Antoine de Saint-Exupe'ry).

      Realizację innowacji planujemy jeszcze w przyszłym roku szkolnym 2016/2017. Naszym celem jest bowiem stworzenie przewodnika promującego placówki, które uznane zostały za przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Chcemy także zorganizować tematyczne szkolenie dla wydelegowanych pracowników placówek i firm, z którymi został nawiązany kontakt. Podczas tego szkolenia mamy zamiar przybliżyć potrzeby osób z niepełnosprawnościami jako uczestników społecznego życia Bydgoszczy. Uwieńczeniem innowacji będzie przygotowanie i wręczenie dyplomów wybranym placówkom, uznanym za "Placówkę przyjazną osobom z niepełnosprawnością".

Autorki / realizatorki:

Marzena Adamska, Gabriela Bylińska, Agnieszka Czechowicz, Barbara Deszcz,

Milena Maślińska, Agnieszka Wasąg, Agnieszka Zdunek

 

Zakończenie innowacji pedagogicznej "Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami".

KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY POBRAĆ FOLDER .pdf

Innowacja pedagogiczna pt "Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami"

W latach 2015/16 i 2016/17 w naszym Ośrodku realizowaliśmy innowację pedagogiczną pt. "Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami"

Inspirację do podjęcia tej tematyki stanowiły obserwacje zgłaszane przez rodziców i ich niepełnosprawne dzieci, a także nauczycieli pokazujące jednoznacznie, że istnieje pilna potrzeba zwiększenia dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym na terenie całego miasta.

Bogate doświadczenia pedagogów specjalnych pracujących w naszej placówce, organizujących różnego rodzaju wyjścia i wycieczki w celu generalizacji nabytej wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich integracji z grupą rówieśniczą, nasunęły spostrzeżenie, iż społeczna percepcja osób z niepełnosprawnościami jest często dla nich krzywdząca.

Wśród postaw obywatelskich zauważalne są negatywne, traumatyzujące zachowania, które stygmatyzują osoby z rożnymi rodzajami niepełnosprawności i przyczyniają się do

budowania postaw lękowych oraz wycofywania się z życia społecznego. Taki stan rzeczy pogłębia zjawisko izolacji społecznej rodzin z osobami z niepełnosprawnościami.

   Powyższe uwagi nasunęły wniosek, iż istnieje konieczność podjęcia realizacji działań antydyskryminacyjnych i włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne miasta, a także szeroko rozumianą ich integrację z lokalnym środowiskiem szkoły.

Celami naszego projektu były:

- Poprawa wizerunku osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie

- Zmiana postaw usługodawców

- Zwiększenie dostępności do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacji i turystyce

- Wzrost subiektywnego poczucia akceptacji społecznej rodzin z osobami niepełnosprawnymi

- Stworzenie przewodnika promującego miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

Ich realizacja obejmowała m.in:

-Wytypowanie szerokiej listy miejsc w Bydgoszczy celem ich weryfikacji pod względem przygotowania do przyjęcia i pobytu osób z różnymi niepełnosprawnościami (np. kawiarni, restauracji, kin, kręgielni, punktów usługowych, klubów fitness, basenów, klubów itp.);

-Spędzanie czasu wolnego przez uczniów, absolwentów, ich rodziców , opiekunów i nauczycieli we wcześniej wytypowanych miejscach. Liczba uczestników wyjścia była uzależniona od specyfiki miejsca, średnio dwoje, troje uczniów z nauczycielami , rodzicami lub opiekunami.

-Weryfikacja tych miejsc pod kątem przyjazności dla osób z niepełnosprawnościami według ustalonych kryteriów ( życzliwość, otwartość i akceptacja).

W toku realizacji odwiedzono 72 placówki, do grona laureatów zaliczono 52 spośród nich.

- Opracowanie przewodnika w formie pisemnej i elektronicznej promującego instytucje i miejsca uznane za przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

- Przygotowanie certyfikatów - "Instytucja przyjazna osobom z niepełnosprawnościami".

- Zorganizowanie imprezy podsumowującej tę dwuletnią innowację

Na uroczystość zaproszono wszystkich 52 laureatów, z czego swoje przybycie potwierdziło 25. Nieobecnym przedstawicielom pozostałych firm certyfikaty i foldery zostały osobiście dostarczone przez organizatorki przedsięwzięcia (podobnie jak wcześniej zaproszenia).

W realizacji powyższego projektu uczestniczyło 25 uczniów i ich rodziców oraz 7 nauczycielek.

                             

                         "Nie ma kaleki- jest człowiek" (M. Grzegorzewska)

W dniu 07.06.17 na terenie naszego Ośrodka odbyła się uroczystość podsumowania wspomnianego projektu.

Przybyli na nią laureaci( 29 osób z 23 placówek) zapoznawszy się z charakterem naszej placówki oraz teoretycznymi założeniami innowacji pedagogicznej, uhonorowani zostali certyfikatami 'Bydgoskich miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami", za prezentowanie w swej codziennej pracy otwartości, życzliwości oraz zrozumienia. Wręczone zostały również foldery informacyjne promujące nagrodzone placówki.

W części artystycznej nasi uczniowie osobiście, swymi kapitalnymi i porywającymi występami (taniec, śpiew hip-hop, gra na instrumentach) mieli możliwość podziękowania przybyłym gościom. Ich występ nagradzane były gorącymi owacjami, również na stojąco.

Wiele refleksji i wzruszeń dostarczyły zebranym osobiste wypowiedzi dwóch mam naszych uczniów (p. Jolanty Patyk i p. Grażyny Rzęski) oraz dwojga uczniów (Pawła i Angeliki) nt. ich potrzeb związanych z akceptacją i tolerancją w szeroko rozumianym życiu społecznym.

Z całą pewnością można powiedzieć, ze spotkaniu towarzyszyła niezwykła atmosfera i zostanie ona na długo przez wszystkich zapamiętana.

Wspomniana impreza zakończyła się wykonaniem wspólnej fotografii wszystkich jej uczestników oraz miłym odpoczynkiem przy rozmowach i słodkim poczęstunku.

Pełna lista "Bydgoskich miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnościmi", znajduje się w powyższym folderze. Wszystkim "Przyjaznym" z całego serca dziękujemy i gratulujemy!