Grupa VII

GRUPA 7     ROK SZKOLNY 2017 / 2018

01.11.2017r. do życia została powołana grupa VII dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami. Grupa liczy pięcioro wychowanków: Igor Czajczyk, Maciej Wiśniewski, Krystian Bąk, Mariusz Wiechowski oraz Łukasz Nowicki. Wychowawcy pracujący w grupie główny nacisk kładą na zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem wszystkich dostępnych dobrodziejstw w Ośrodku, oprócz tego dzieci trenują umiejętności społeczne oraz umiejętności samoobsługowe. Uśmiechnięte buzie chłopców mówią nam, że czują się w nowej grupie jak w domu.