Grupa II

 

Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.
-Alighieri Dante

Mam zaszczyt przedstawić dziewczynki z grupy II.

 

 

Klaudia

Radość jest jak kamień,
który wrzucony do wody
zatacza coraz większe kręgi.

 

 

Kamila

Radość jest potrzebą,

siłą i wartością życia.

 

 

Sara

Człowiek urodził się po to,

żeby się radować.

 

 

Paulina

Uśmiech to najkrótsza droga
do drugiego człowieka.

 

 

Lidka

Swoja radość można znaleźć
w radości innych,
to właśnie jest tajemnica szczęścia.

 

 

Nikola

Ra­dość stworzyła słońce i świat.

 

 

Julia

Ra­dość i miłość są 

skrzydłami

wiel­kich przedsięwzięć. 

 

 

Natalia

Są ludzie, których życiu

na­daje kształt ra­dość

i za­dowo­lenie z te­go, że żyją.

W internacie dziewczynki biorą udział w zajęciach integracyjnych, tematycznych, artystycznych, ruchowych rozwijając zdolności i zainteresowania i są pod opieką wykwalifikowanej kadry.