1918-2018

STO LAT ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

Grupa I

 

 

Grupa wychowawcza I obecnie liczy 8 dziewcząt. Są to dziewczynki - Agnieszka, Oliwia, Martyna, Wioleta, Weronika, Kasia, Amelia oraz druga Oliwia. Do grudnia jest również w grupie I - absolwentka Paulina, która kontynuuje  staż finansowany przez        UE w naszym Ośrodku. Dziewczętami opiekują się panie:  Aneta Werachowska, Anna Czychewicz oraz Barbara Rudzińska Większość z wychowanek wymaga indywidualnej pomocy w nauce, natomiast dwie w czynnościach samoobsługowych. Dziewczęta wykazują duże zaangażowanie w życie szkoły i grup wychowawczych, przestrzegają zasad i norm obowiązujących w grupie internackiej. Wyróżniają się dużą kulturą osobistą i wysoką frekwencją na zajęciach w grupie. Chętnie wykonują powierzone im zadania, troszczą się o ład i porządek w sypialniach oraz w swojej świetlicy, mają poczucie poszanowania dobra wspólnego. Dziewczęta uczestnicząc w zajęciach w grupie wychowawczej rozwijają swoje zainteresowania i zdolności muzyczne, artystyczne, plastyczne, sportowe, kulinarne, turystyczne itp. Biorą udział w konkursach i imprezach ośrodkowych a także poza placówką. Po nauce w szkole czeka na dziewczynki w internacie przytulny pokój, świetlica z komputerem i mnóstwo ciekawych zajęć, na których również mogą rozwijać swoje zainteresowania i po prostu przyjemnie spędzać czas. Korzystają też z aktywnego wypoczynku na powietrzu: na placu zabaw, na boiskach sportowych czy podczas spacerów. Systematycznie uczą się i odrabiają zadania domowe zadane w szkole. W grupie panuje miła i przyjazna atmosfera dziewczynki bardzo lubią przebywać razem.