Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW nr 3 w Bydgoszczy

 

Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy, przyjmowani są absolwenci gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposobienia do pracy.

Tak przedstawiają się klasy przysposabiające do pracy w Naszym Ośrodku. Więcej informacji znajdziesz przy każdej klasie .

 

klasa 1 ap - wychowawca p. Barbara Pomianowska

klasa 2 ap - wychowawca p. Marzenna Duczmal

klasa 2 bp - wychowawca p. Grażyna Rosołowska

klasa 2 cp - wychowawca p. Elżbieta Nowak

klasa 3 ap - wychowawca p. Agnieszka Przekwasińska

klasa 3 bp - wychowawca p. Krzysztof Nowaczyk

klasa 3 cp - wychowawca p. Olga Cielecka

 

 

Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki do 23 roku życia.

Ramowy plan nauczania obejmuje następujące zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia sportowe, zajęcia rewalidacyjne oraz religia.

Osoby z głębszą niepełnosprawnością umysłową nie są w stanie nauczyć się zawodu, są w stanie opanować wiele umiejętności i czynności, które w przyszłości mogą pozwolić im na podjęcie pracy w zakładach pracy chronionej lub warsztatach terapii zajęciowej.

Przysposobienie w naszym Ośrodku ma charakter wielokierunkowy. Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności z następujących dziedzin:

 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
 • prace poligraficzno-introligatorskie
 • prace biurowe
 • prace ogrodnicze
 • prace z zakresu gospodarstwa domowego
 • prace stolarskie
 • usługi na rzecz szkoły
 • elementy bukieciarstwa
 • elementy tkactwa
 • prace z zakresu szycia ręcznego
 • inne w zależności od inwencji szkoły

Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach. Kameralna atmosfera w klasie, liczba uczniów (od 6 do 8) sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości i zainteresowań. Ponadto uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wielu zajęciach pozalekcyjnych (plastyczne, komputerowe, muzyczne, sportowe itp.).

 

 DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

 

W pierwszym semestrze 2015/2016r. w Szkole Przysposabiającej do Pracy odbywały się następujące przedsięwzięcia :

 • Opracowaliśmy dla każdego nowego ucznia indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny
 • Uściśliliśmy Program Nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy w oparciu o wytyczne obowiązującej podstawy programowej
 • ·Rozszerzyliśmy współpracę z innymi Szkołami Przysposabiającymi do Pracy oraz placówkami oświatowymi : W ramach realizacji grantu oświatowego ”Złym nawykom mówimy nie” odbyło się spotkanie integracyjne z uczniami Szkół Przysposabiających do Pracy z Karnowa, Koronowa, Żnina. W spotkaniu wzięły udział również przedstawicielki Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.
 • Zorganizowaliśmy Regionalny Przegląd Twórczości Młodzieży „Jesień malowana muzyką” – współpraca z ZS nr 30, ZS nr 31, ZSZ nr 5 w Bydgoszczy, ZS nr 6 w Toruniu, ZS w Szubinie, ZS w Karnowie
 • Zorganizowaliśmywycieczki do instytucji kulturalnych na terenie miasta:- cykliczne audycje muzyczne w Filharmonii Pomorskiej oraz w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy
 • Odbywały się systematyczne usługi fryzjerskie świadczone na rzecz uczniów naszego Ośrodka w ZSZ nr1 ;   comiesięczne zajęcia praktyczne (prace porządkowe, prace pomocnicze podczas mycia i układania włosów) dla naszych uczniów na terenie warsztatów praktycznej nauki zawodu w ZSZ nr1 ; udział w międzyszkolnym konkursie świątecznym w ZSZ nr 1

- wystawa prac Zdzisława Beksińskiego „Poza snem” w BWA

 • Przygotowaliśmy wiele imprez i konkursów klasowych, szkolnych oraz międzyszkolnych: - udział uczniów klas pp w imprezach sportowych rangi ogólnopolskiej: Turniej Piłki Nożnej OS w Bydgoszczy jako wolontariusze; wojewódzkiej : Turniej Tenisa Stołowego w Chełmnie i Mityng Pływacki OS w Bydgoszczy jako zawodnicy oraz Turniej Tenisa Ziemnego OS w Bydgoszczy jako wolontariusze; poza tym udział uczniów klas pp. w Integracyjnej imprezie szkolnej "Każdy jest ważny"

- Międzynarodowy Dzień Muzyki (spotkanie z całą społecznością szkolną - quiz filmowy, karaoke, ciekawostki o instrumentach)

           - Wspomnienie o Janie Pawle -Święto 11 listopada (przygotowanie montażu              

             słowno- muzycznego) ; - Szkolny konkurs grafiki komputerowej „Szkoda, że Boże

           Narodzenie jest tylko raz w roku”

           -Przygotowanie konkursu dla uczniów klas pp mających trudności komunikacyjne

             „ Ja też to potrafię”

             - udział uczniów klas pp w konkursie plastycznym „Mój anioł” organizowanym przez          

              ZSZ nr 5 – 17 XII

- udział uczniów klas pp w cyklicznych twórczych spotkaniach przy sztalugach „Przechwałki plastyczne” organizowanych przez ZS nr 6 w Toruniu – 22 X, w tym roku z udziałem Anny Dymnej

 • Rozszerzyliśmy znacznie współpracę z rodzicami uczniów i absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy: - Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty dla rodziców "Quilling - kartki inne niż wszystkie" ; - odbyło się Integracyjne spotkanie wigilijne z udziałem rodziców; - cyklicznie zapraszamy rodziców na comiesięczne zajęcia warsztatowe z rodzicami w ramach " Akademii Rodzica" ; - Warsztat kulinarny z konkursem piernikowym; - „Klub Absolwenta” spotkania grup absolwentów       oraz rodziców absolwentów – „Kuchnia śródziemnomorska” goście z Zespołu Szkół Spożywczych; - Zajęcia dla rodziców – świąteczna kartka komputerowa; - "Zdrowie i dieta”, „Bukiety na różne okazje” ; - gość lekarz z Centrum Onkologii ; - „Film, który warto obejrzeć” ; - Spotkanie Wigilijne połączone z Warsztatem Herbacianym prowadzonym przez przedstawiciela firmy ,,Sowa”
 • Dbamy przez cały rok o profilaktykę przeciwdziałania przemocy i agresji : - udział w Konkursie "O kulturę słowa"; - cykliczne spotkania (wrzesień -  miesiącem bez wulgaryzmów, październik - stop agresji, listopad - „co w zamian”- czyli wszystko o używkach,) poprzedzające realizacje projektuZłym nawykom mówimy nie dla uczniów klas pp
 • Zorganizowaliśmy spotkanie dla uczniów klas PP, pt. „Tajemnicza Australia w obiektywie podróżnika i fotografa z pasją - Włodzimierza Hilli”
 • Zorganizowaliśmy imprezę szkolną integrującą nowych uczniów ze społecznością szkolną w formie Otrzęsin.
 • Wykonaliśmy wiele prac użytkowych i remontowych na rzecz Ośrodka : - Wykonanie kartek Bożonarodzeniowych dla Przyjaciół Ośrodka; - Przygotowanie statuetek dla przyjaciół Ośrodka; - Wykonanie tablic korkowych do klas; -Kserowanie i laminowanie pomocy dydaktycznych
 • Organizowaliśmy wystawy okolicznościowe, eksponowaliśmy prace uczniów oraz redagowaliśmy materiały i gazetki promocyjne : - Organizacja Wystawy Jesiennej i Świąt Bożego Narodzenia ; - wystawa prac plastycznych oraz przestrzennych form użytkowych przy okazji Bożego Narodzenia; - Prezentowanie prac bożonarodzeniowych uczniów (prace graficzne); - wystawy pokonkursowe

- cykliczne redagowanie gazetki szkolnej "Plotka OdŚRODKA" w formie papierowej i elektronicznej

 • Odbyły się wycieczki szkolne do Manufaktury słodyczy ; do zakładu fotograficznego; na Pocztę, do ZUS; na lotnisko; do pobliskich marketów.

Imprezy ze strony naszego ośrodka dotyczące szkoły PP:

W "Karmelkowej Krainie"; Z wizytą w szkole fryzjerskiej; Nasze sukcesy w Turnieju Tenisa Stołowego w Chełmnie; Otrzęsiny; Potyczki Plastyczne - Toruń; Wykład o zdrowiu; Wycieczka do warsztatów praktycznej nauki zawodu; KOLEJNE SUKCESY NA MITYNGU PŁYWACKIM; "Żyj zdrowo - kolorowo"; Spotkanie z Australią; „Kartka bożonarodzeniowa inna niż wszystkie”; Złym nawykom mówimy NIE; Wigilia w klasie IIId pp;

III Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek;