Szkoła Podstawowa nr 51 w Bydgoszczy

 

Edukacja w naszej Szkole Podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

Kształcenie zintegrowane (klasy I-III)Kształcenie przedmiotowe (klasy IV-VI)

 

I etap edukacyjny - Kształcenie Zintegrowane

Pierwszy etap szkoły podstawowej trwający trzy lata obejmuje kształcenie zintegrowane. Oznacza to, że nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu, regulując czas nauki i przerw w zależności od aktywności uczniów.

Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.

 

Nasze klasy I-III

 

klasa 1a - wychowawca p. Małgorzata Szymborska

klasa 2b - wychowawca p. Małgorzata Lubiszewska

klasa 3a - wychowawca p. Beata Cholewczyńska

klasa 3b - wychowawca p. Anna Bonisławska 

klasa 3c - wychowawca p. Iwona Gzella


II etap edukacyjny - Kształcenie Przedmiotowe

Drugi, także trzyletni, etap edukacji szkolnej w klasach IV-VI jest częściowo zintegrowanym nauczaniem blokowym. Obejmuje on kilka przedmiotów-bloków, z których wyróżniają się dwa podstawowe, zbudowane z kilku dyscyplin: humanistyczny, łączący treści z języka polskiego, historii nauki o społeczeństwie, i sztuki czyli plastyki i muzyki oraz przyrodniczy, łączący się z wiedzą z zakresu geografii, chemii, fizyki. Ponadto obejmuje on także tradycyjne przedmioty, jak matematyka, wychowanie fizyczne, technika, religia lub etyka oraz informatykę, język obcy - a w przypadku Naszego Ośrodka jest to język angielski.

 

Nasze klasy IV-VI

klasa 4a - wychowawca p. Jolanta Wierzbińska

klasa 4b - wychowawca p. Maria Nowicka

klasa 5b - wychowawca p. Barbara Prokopiak

klasa 5c - wychowawca p. Michał Maśliński

klasa 6b - wychowawca p. Anetta Szews

klasa 6c - wychowawca p. Iwona Pawłowska

klasa 6d - wychowawca p. Hanna Gront-Grela

 

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się następujących przedmiotów:

  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Historia
  4. Matematyka
  5. Informatyka
  6. Przyroda
  7. Plastyka
  8. Muzyka
  9. Technika

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w znajdującym się w tym samym budynku Gimnazjum, które jest zarazem III Etapem Kształcenia w Naszym Ośrodku.