Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

 

 

W Ośrodku prowadzone są zajęcia z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas nich dzieci uczą się prawidłowych zachowań na drodze oraz przepisów ruchu drogowego. Zajęcia są podzielone na część teoretyczną, gdzie uczniowie rozwiązują testy oraz uczą się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Druga część to zajęcia w terenie, gdzie uczniowie uczą się pokonywać tor przeszkód oraz ćwiczą przepisy ruchu drogowego w miasteczku komunikacyjnym. Efektem pracy dzieci jest udział najlepszych reprezentantów Ośrodka w konkursach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W roku szkolnym 2015/2016 w zajęciach biorą udział:

  1. Maciej Borkowski
  2. Agnieszka Beta
  3. Skotarczak Patrycja
  4. Rafał Gwizdała
  5. Natalia Koslowska
  6. Aleksander Linowski

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 13:50 – 14 :50

Zajęcia prowadzą nauczyciele zajęć technicznych Marzenna Duczmal i Tadeusz Czechowski