DSC00441.JPGDSC00479.JPGDSC00575.JPGDSC00578.JPGDSC00621.JPGDSC00700.JPGDSC00775.JPGDSC00809.JPGDSC00822.JPGDSC00945.JPGDSC00971.jpgDSC01013.JPGDSC01244.JPGDSC01318.JPGDSC02318.JPGDSC02640.JPGDSC02722.jpgDSC02853.JPGDSC02861.JPGDSC03677+.jpgDSC03683+.jpgDSC03940.JPGDSC04409.JPGDSC04461.JPGDSC04479.JPGDSC04623.JPGDSC04658.JPGDSC04723.JPGDSC05488.JPGDSC05876.JPGDSC05991.JPGDSC06019.JPGDSC06410.JPGDSC07114.JPGDSC07767.JPGDSC07984.JPGDSC08124.JPGDSC08296.JPGDSC08598.jpgDSC08613.jpgDSC08652.JPGDSC08694.JPGDSC08744.jpgDSC08809.jpgDSC08961.JPGDSC09987.JPGDSCF0035.JPGIMG_0333.JPGbajki_z_internatu.jpgg1.jpgg11.JPGg2.jpgg22.JPGg3.jpgg4.jpg

Miejska konferencja nt. "Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu"

 

Warunki zatrudniania osób niepełnosprawnych reguluje Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz jej nowelizacja z 10.07.2014r.

 

 

Zadania określone powyższą ustawą realizowane są ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych). Oto niektóre z nich :

 • Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy i refundacja kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej dla pracodawców
 • Programy wspierające osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy
 • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • Dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i likwidacji barier architektonicznych
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wypłacane pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
 • Projekty systemowe realizowane przez wiele organizacji partnerskich PFRON, służące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Unii Europejskiej np.
 • Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy
 • Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z Zespołem Downa lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego

 

Wszystkie zadania i projekty można znaleźć w "Informatorze ZUS i PFRON dla Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2014" Informator dostępny w bibliotece szkolnej.Pełna informacja o formach wsparcia znajduje się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

 

Konferencja miała za zadanie ukazać wielopłaszczyznowe podejście do problemu niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji, warunków pracy i zatrudniania oraz możliwości systemowego wsparcia dla osób wielorako niepełnosprawnych. Uczestnicy zgodnie wyciągnęli kilka wiążących wniosków :

 • Zbyt częste, niekorzystne i nieczytelne szczególnie dla pracodawców są zmiany w formach wsparcia PFRON, dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • Brak łatwego dostępu osób niepełnosprawnych do Projektów realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Brak banku informacji np. na stronie miasta Bydgoszczy
 • Dramatycznie mała liczba miejsc pracy w Zakładach Aktywizacji Zawodowej (4 ZAZ-y w województwie kuj. -pom.)
 • Brak przyciągającej oferty oraz pomysłu na dotarcie do pracodawców w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej

 

Organizator : Państwowa Inspekcja Pracy

Współorganizatorzy :

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Oddziału Kujawsko – Pomorskiego
 • Polski Związek Głuchych,

 

 

Krzysztof  Nowaczyk